Jdi na obsah Jdi na menu
 


Formát posudků pro řidiče

14. 9. 2010

V současné době se ze strany řidičské veřejnosti, lékařů, ale i sdělovacích prostředků množí dotazy, které se týkají požadovaného formátu a platnosti posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. K těmto dotazům Ministerstvo dopravy považuje za nutné sdělit následující.

Vzory posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „Posudky“) jsou na základě zmocnění vyplývajícího z § 89 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. Podle § 4 odst. 1 této vyhlášky však může být Posudek vydán i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru. Při posuzování platnosti Posudku je tedy třeba vždy hodnotit, zda jsou v něm obsaženy náležitosti nezbytné ke zjištění, zda je dotčená osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Za takové podstatné náležitosti je nutno považovat především

- základní identifikační údaje o posuzované osobě,

- údaje o skupinách řidičských oprávnění, pro něž je zdravotní způsobilost posuzována

- výsledek posouzení zdravotní způsobilosti, tedy údaj o tom, zda je osoba zdravotně způsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou (a jakou) či zdravotně nezpůsobilá

- datum vydání posudku

- identifikační údaje k osobě lékaře (popř. k lékařskému zařízení), který posudek vydal, včetně razítka a podpisu

Podle § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. musí mít Posudek u sebe při řízení motorového vozidla řidič, který dosáhl věku 65 let. Musí se jednat vždy o originál posudku. Pokud posudek sice neodpovídá přesně vzoru uvedenému ve vyhlášce, avšak obsahuje všechny shora uvedené podstatné náležitosti, nelze jej podle názoru Ministerstva dopravy považovat za neplatný.