Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předepisování léků od 1.1.2008

25. 1. 2008

A. Postup při předepisování léčivých přípravků na účet veřejného zdravotního pojištění ohledně počtu balení 

Je-li léčivý přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního pojištění, na jeden recepturní tiskopis se předepisují nejvýše 3 balení jednoho druhu léčivého přípravku, s výjimkou případů, kdy je nezbytné zajistit léčbu pacienta vyšším počtem balení předepsaného léčivého přípravku, aby postačoval do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře; vždy však lze předepsat nejvýše tolik balení jednoho druhu léčivého přípravku, kolik je nezbytné pro zajištění léčby pacienta na dobu nejdéle tří  měsíců. 

Obdobná formulace bude v nové vyhlášce o předepisování. Jedná se o kombinaci 2 podmínek, tj. maximálně až 3 balení s podmínkou maximálně na 3 měsíce, event. více balení (pokud 3 nedostačují), opět s podmínkou maximálně na 3 měsíce. 

Opakovací recept – postup: 

Na opakovací recept je možné předepsat 

  • LP k úhradě pacientem (v tom případě by měl být označen „hradí nemocný“, resp. do doby účinnosti nové vyhlášky o předepisování zaškrtnutý symbol „P“)
  • LP k úhradě zdravotní pojišťovnou. 

Kromě běžných náležitostí receptu musí být zřejmé, kolikrát má být výdej opakován, tj. musí být předepsán příslušný počet balení pro jeden výdej a současně musí být jednoznačně uvedeno, kolikrát má být výdej opakován (např. Repetatur tres, Opakuj 3x..).

Na opakovací recept nelze napsat LP obsahující návykové látky a prekurzory (u pseudoefedrinu toto omezení platí nad 30mg v jednotce lékové formy). V případě návykových látek se jedná o všechny návykové látky, tj. nesmí být předepsány např. kodein, barbituráty, benzodiazepiny, zolpidem . 

Pokud LP hradí pojišťovna, za každý jednotlivý výdej LP se platí regulační poplatek 30,- Kč; pokud by výjimečně požadoval pacient  více výdejů naráz, zaplatí tedy naráz více regulačních poplatků.

 Opakovací recept platí nejdéle 6 měsíců. 

Výhodou opakovacího receptu je úspora návštěvy lékaře; pacient nešetří regulační poplatek za výdej LP.