Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna zdravotní pojišťovny, změna registrujícího lékaře

1. 12. 2009
Změna zdravotní pojišťovny
Doporučuji velmi opatrně vážit změnu zdravotní pojišťovny. Než k tomuto kroku přistoupíte, rozhodně zjistěte u svého registrujícího praktického lékaře, zda má s danou zdravotní pojišťovnou navázán smluvní vztah.
Pokud by totiž s Vámi zvolenou pojišťovnou smlouvu uzavřenou neměl, nemůže Vám poskytovat zdravotní péči na účet veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou akutní péče). Zdravotní péči poskytnutou nesmluvním zdravotnickým zařízením pak v plné výši hradí přímo pacient, rovněž tak plně hradí předepsané léky a zdravotnické prostředky.
Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovnu lze měnit podle zákona pouze jednou ročně, můžete se neuváženou změnou pojišťovny dostat do nemalých problémů.

Změna registrujícího lékaře
V poslední době některá zdravotnická zařízení využívají k získávání nových pacientů služby externích agentur. Náboráři často informují nepřesně (například o tom, že pacient může podepsat jen na zkoušku a potom se teprve rozmyslet), vyskytly se i případy, kdy pacient vůbec nebyl informován o tom, co přeregistrace k jinému zdravotnickému zařízení znamená apod.
Z jedné strany jde o pochopitelný postup, neboť nábor je odměňován dle počet získaných pacientů, na stranu druhou ovšem zákon vyžaduje, aby registrace pacienta byla prováděna lékařem v prostorách zdravotnického zařízení.
Změnit zdravotnické zařízení můžete ze zákona nejvýše jednou za tři měsíce, tedy Vám rozhodně doporučuji tento krok předem důkladně zvážit. Navíc může nastat situace, že ani po uplynutí této doby Vás nebude v případě Vašeho zájmu původní zařízení již moci převzít zpět do své péče, protože zaregistruje pacienty jiné a tím naplní svou kapacitu. Doporučuji Vám se před změnou zdravotnického zařízení informovat na tyto otázky:
- zda zdravotnické zařízení poskytuje návštěvní službu
- kolik lékařů se ve zdravotnickém zařízení střídá (tedy zda o Vás bude pečovat jeden lékař, který Vás bude znát, nebo se můžete pokaždé setkat s jiným lékařem)
- zda jsou lékaři v daném zdravotnickém zařízení plně kvalifikováni pro svou činnost - tedy zda mají atestační zkoušku v oboru všeobecné praktické lékařství
Doporučuji Vám takovou změnu lékaře, o kterém máte reference od svých známých, rodiny apod., protože zde se registrujete ke konkrétnímu lékaři.
Zákon garantuje pacientovi právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení, ale lze jen doporučit, aby pacient tento krok důkladně zvážil. V případě, že došlo k Vaší přeregistraci bez Vašeho souhlasu (ať již vůbec nedošlo k podpisu z Vaší strany, nebo jste byl v rámci náboru uveden v omyl) obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, která je schopna tuto situaci vyřešit.